• Debat om Alkoholmisbrug, Lænken
 • Kvalificeret arbejdskraft, hvad kan gøre? Arrangør Reglab.
 • Lønmodtagernes Robin Hood, HK på Folkemødet Anja Bo
 • Fra lønmodtager til selvstændig, ASE på Folkemødet
 • debat om Arbejdsidentitet, FTF-A på Folkemødet
 • Lønkonference, CFU (Centralorganisationernes Fællesudvalg)
 • Konference om social inklusion, Erhvervstyrelsen
 • CSR konference, Dansk Erhverv
 • 3F – Vision Danmark
 • Flere år på arbejdsmarkedet, LO
 • Bygningskultur 2015, Realdania
 • Prisfest – Renoverprisen 2016, Dansk Arkitektur Center
 • Konference om effektiv drift, Boligkontoret Danmark
 • Byggeriets samfundsansvar, Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar
 • Gå hjem-møde hos Realdania
 • Andelspolitik, Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation
 • Byudvikling i Ørestad, Borgermøde By og havn Københavns kommune
 • Green Building Council
 • Konference om eksport af bæredygtige byløsninger, Realdania
 • Klimakonference, Klimaenheden, Byens Udvikling, Teknik- & miljøforvaltningen,
 • Folkeoplysningen dig for livet?, Fritidssamrådet i Danmark
 • Nordjysk Erhvervsdøgn, Region Nordjylland, Regional Udvikling
 • Dansk Erhvervsfremmes Årsmøde 2015
 • Nytårskur for Erhvervslivet, Vejle Kommune, Vejle Erhvervsudvikling
 • Danmark uden kanter, Sydbank
 • Østjysk Topmøde – Produktivitet og konkurrenceevne, Business Region Århus
 • Årets gaskonference 2016, Dansk Gas Forening
 • Oil & Gas Summit 2016, Olie Gas Danmark
 • Lancering af Markedsmodel 2.0, energinet.dk
 • Det danske energisystem efter 2020 og cop 21, IDA
 • The Nordic electricity Market, Energistyrelsen
 • ”New Reality – New Energy” DI energi’s årsdag
 • The Nordic electricity Market, Energistyrelsen
 • Årsmøde Danva.
 • Accenture
 • Board/CEO/CFO event, Russell Reynolds Associates
 • Novo Nordisk – Global Research Summit
 • Integeraktiv Seminar – Fremtidens dyrlæger, Boehringer Ingelheim
 • Konference om evaluering og feedback, Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling.
 • Northern Lights on PISA and TALIS, Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling. Adam Holm
 • Intensive læringsforløb, Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling, Jacob Fuglsang
 • Uddannelsesdebatten – et folkemøde om uddannelse, Anja Bo
 • Uddannelsesmødet 2016, Styrelsen for Videregående Uddannelser
 • Droner DTU på Folkemødet
 • Kunstig intelligens, DTU på Folkemødet.
 • Fremtidens smart cities, TDC på Folkemødet
 • Fremtidens job & kompetencer, TDC
 • Konference om fremtidens telepolitik, Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
 • Integrationstræf, KL
 • Arrangement om Flygtninge og beskæftigelse, Styrelsen for Arbejdsmarked & Rekruttering, Arbejdsmarkedskontor Øst
 • DFF Forskningskonference, Det frie Forskningsråd
 • Konference om forskningsinfrastruktur, Styrelsen for Forskning og Innovation
 • Halvdagskonference om forskningsbaseret myndighedsbetjening, Uddannelses-
 • Og Forskningsministeriet
 • Polarforskningkonferencen 2016, DTU Polar
 • Humanvidenskabens værdi, Veluxfonden
 • Arktiskonference, CEVIA, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet
 • Ernæringsfokusmøde 2016, Landbrug og fødevarer
 • Debat om Nationalstaten, Højskolerne på Folkemødet
 • Antidoping Danmarks 10-års jubilæum
 • Industri 4,0 DTU på Folkemødet
 • Infrastrukturens betydning for erhvervsliv og vækst, COWI
 • Go Greater Conference, Copenhagen capacity
 • Helsingør-Helsinborg Erhvervskonference, Helsingør commune
 • ITDs årsmøde og award, ITD – Brancheorganisation for den danske vejgodstransport
 • Halvdagskonference om trafikstøj, Gate 21
 • Kastrup – knast eller kronjuvel? Øresundskomiteen Folkemødet
 • Infrastrukturens betydning for erhvervsliv og vækst, COWI
 • Vi skal have hele Danmark med, debat om mobil- og bredbåndsdækning, TDC på Folkemødet
 • Telemedicin – debat og demonstration, TDC på Folkemødet
 • Debat om Vækst gennem digitalisering og ny teknologi, TDC på Folkemødet
 • Paneldebat om fremtidens mediebillede, TDC på Folkemødet
 • DI konference om Digitalisering
 • Randers Kommune – National Bredbåndskonference
 • Flere erfarne lønmodtagere som iværksættere, ASE på Folkemødet, Anne Glad.
 • Dialogmøde – ny elsikkerhedslov, Sikkerhedsstyrelsen
 • Fremtidens embedsværk, Djøf
 • Dem og os, Det Kriminalpræventive Råd, Jakob Illeborg
 • Kulturstyrelsens årsmøde.
 • Kulturministerens Røddingmøde
 • Det Børnekulturelle Topmøde, Foreningen Barndrømmen & Children and the Arts, UK
 • Konference om udviklingen af en national strategi for sprog i uddannelserne, Styrelsen for Videregående Uddannelser
 • Forum for Offentlig Topledelse, Moderniseringsstyrelsen
 • Lederkonference, Københavns Kommune, Sundheds- og Omsorgsforvaltning
 • Ledelse i Verdensklasse, Netværk Danmark
 • Lægemiddelbehandling, Sundhedsstyrelsen
 • Kræft, generelt med udgangspunkt i prostatakræft, Astellas Pharma/Molecule Consultancy
 • Personlig medicin – en revolution med håndbremsen trukket. Debat på Folkemødet
 • Lægemiddelbehandling – fokus på eventuel overbehandling, Sundhedsstyrelsen, Institut for Rationel Farmakoterapi (IRF)
 • Personlig Medicin, Lif og Danske Regioner
 • Portræt interview med politikere, Folketinget på Folkemødet
 • Planlov og byudvikling, Realdania
 • Riv ned eller renover? Realdania
 • Planlov møde med Troels Lund Poulsen, Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur
 • HORESTA Årsdag
 • Debat om Handicappolitik, KL
 • Uddannelse og beskæftigelse, Glad Fonden
 • Frivilligrådets årsmøde 2016
 • Spiseforstyrrelser og selvskade, Landsforeningen for spiseforstyrrelser og selvskade
 • CSR-konference, Virksomhedsforum for socialt ansvar
 • Debat om Sundhed og Vækst i hele Danmark, Danske Regioner,
 • Debat om aktuel sundhedspolitik, Lægeforeningen, Adam Holm
 • Lyt til hjertet – har du forhøjet kolesterol? Folkemødet , Adam Holm
 • Lytter sundhedsvæsnet til patienterne? En debat, arrangeret af GSK og Astma-Allergi, Folkemødet
 • Nordisk konference om social ulighed i sundhed, Syddansk Sundhedsinnovation,
 • Debat om aktuel sundhedspolitik, Lægeforeningen
 • Turismekonference, DI Dorte Fals
 • Er dansk turisme i dag en god investering?, Turismeministeriet Folkemødet
 • FN’s nye verdensmål – Om Verden i Danmark og Danmark i Verden, Den danske Unesco-nationalkommission
 • Nordic City Regions in a Global Environment, Nordregio – Nordic Centre for Regional Development
 • Poverty reduction, decent work and social dialogue, Ulandssekretariatet.
 • Udenrigsministeriets medarbejderdag
 • How do we scale up circular economy, Nederlandenes Ambassade
 • Konference om international politik, SDU Odense
 • Offentlighedsseminar Det Arabiske Initiativ, CKU (Center for Kultur og Udvikling)
 • Ph.d. Konference, Uddannelses – og Forskningsministeriet
 • Uddannelsespolitisk debat, Djøf
 • Ungdomskultur og didaktik, Systime
 • Konference om Fremtidens Erhvervsskole, CPH-Vest
 • VUC Årsmøde
 • Konference om Uddannelseseksport, Uddannelses og Forskningsministeriet samt Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling
 • PAU konference, SOPU København og Nordsjælland
 • Uddannelse og udvikling, VUC Videnscenter
 • Uddannelsesmøde 2016, Styrelsen for Videregående Uddannelser
 • Skjern Byråds temamøde udvikling af byerne
 • Vækst i hele Danmark – hvordan får vi landdistrikterne med?”, Finansforbundet
 • Individuel opvarmning i udkantsdanmark, Energi og olieforum
 • Konferencen: Internationalisering af de videregående uddannelser, Styrelsen for Universiteter
 • Og Internationalisering
 • Studielivets dilemmaer. Djøf
 • Arrangement for nye jurastuderende, Djøf
 • Unges valgret
 • Debat FV15 i Greve svømmehal med badetøj, Greve kommune
 • Børsnotering af DONG, CBS Case Competition.
 • Sender deleøkonomien den danske model på pension?, Dansk Byggeri på Folkemødet
 • Ansvarlige investeringer i lyset af COP21, PFA på Folkemødet
 • Debat om realkreditlån og udkantsdanmark, Nykredit
 • DVCAs topmøde 2016
 • Børsnotering af DONG, CBS Case Competition
 • CEFA Day, Copenhagen Economics & Finance Association
 • Fit & proper konference, Finanstilsynet
 • Vækstkonference, Vækstforum Sjælland
 • Debat om det offentliges rolle i forhold til vækst og innovation, Kammeradvokaten.
 • Vinderstrategier/Vækst, Vækstforum Sjælland
 • Strategisk rundbord om Faglært til vækst, Region Hovedstaden
BOOK ARRANGEMENT NU

Se vores liste over tidligere events

Tidligere events