Prisoversigt

  • Arrangement af op til to timers varighed: kr. 14 – 22.000,-

  • Arrangement fra 2 timer – 1/2 dag: kr. 22 – 30.000,-

  • Arrangement af 1 dags varighed: kr. 30 – 45.000,-

Honoraret afhænger også af antallet af tilhørere til arrangementet.
Konferencer og arrangementer på engelsk og internationalt niveau forhandles honorar særskilt.
Honoraret inkluderer aftale og forberedelse af arrangement telefonisk.
Hvis det er nødvendigt med et formøde beregnes ekstra kørsel og honorar.
Ved velgørenhedsarrangementer og ved arrangementer, hvor foreninger og organisationer ikke skønnes at kunne betale det fulde honorar, kan der laves særskilt aftale.

Se vores liste over tidligere events

Tidligere events