Projekbeskrivelse

Journalist med mange års erfaring som studievært på TV Avisen. Siden 2007 har hun drevet selvstændig kommunikationsvirksomhed. Trine er en efterspurgt ordstyrer, der har faciliteret langt over hundrede større og mindre konferencer, hvor hun ud over sin journalistiske erfaring også bruger sin uddannelse som proceskonsulent. Trine har ry for altid at sætte sig grundigt ind i emnet. Trine har stor erfaring med konferencer, hvor deltagerne skal involvere sig, da alle på den måde får større udbytte af dagen. Det kan være konferencer og møder med interaktive elementer, der inviterer til forskellige samarbejds- og udviklingsaktiviteter. Trine Sick er uddannet fra Danmarks Journlisthøjskole og desuden cand.linc.merc. med fransk som hovedfag og engelsk som bifag. Før årene som studievært var Trine rejsende reporter på udenrigsmagasinet Horisont med udsendelser fra hele verden.

Arrangementer hvor Trine Sick har været ordstyrer

  • Rekruttering 2.0 LinkedIn (2012)
  • Høring om Seniorførtidspension, NNF (2011)
  • Borgertopmøde, Region Syddanmark
  • “Den forventningsfulde borger” Halsnæs kommune
  • “Nutidens unge ældre” Tiderne skifter
  • Offentlig høringsmøde angående Nærhospital, Region Hovedstaden
  • Borgermøde om Cityringen, Nørrebro lokaludvalg
  • Lige muligheder for mænd og kvinder, Europakommissionen
  • Børns sprogtilegnelse, Syddansk universitet
  • Seminar om marginaliserede nydanske børn og unge, Arbejdsgruppen for bedre integration