Projekbeskrivelse

 Morten Jastrup

Har udviklet og drevet innovations- og strategiworkshops på fem kontinenter med alt fra små interesse-netværk til multinationale virksomheder og internationale NGOer.

Hans workshops er karakteriseret ved, at de er fokuserede og arbejdsomme. De er mere værksteder end ”talkshops”. Hans fokus er at producere brugbare og kommunikérbare resultater, der kan bruges af kunden også lang tid efter workshoppen. De fleste deltagere melder, at de har haft en sjov, udfordrende og givtig dag med Morten som procesansvarlig.

Hans arbejde er internationalt anerkendt og han har blandt andet designet workshop-forløbene bag ”Global Opportunity Report” og har lavet UN Global Compacts workshop toolkits, der bruges i de godt 80 nationale UNGC netværk.

Morten har en baggrund som journalist og redaktør gennem 15 år på blandt andet Mandag Morgen, Politiken, Information og Berlingske. Han har siden været kommunikationschef på Københavns Universitet og projektchef i tænketanken Mandag Morgen/Sustainia.

Han bruger sine stærke kommunikationskompetencer både i forberedelse og oplæg til sine workshops og ikke mindst i afrapporteringen.

Morten Jastrup nu selvstændig udvikler af projekter og debat-initiativer. Derfor kender han også arrangørens synsvinkel indgående og kan hjælpe til at stemme tonen og flowet i jeres arrangementet til glæde for både arrangører og deltagere.

Morten Jastrup arbejder flydende på dansk og engelsk i både skrift og tale.


Særligt fokus:

Morten bringer en meget stor viden med om en lang række emner inden for temaerne bæredygtighed og bæredygtig forretningsudvikling, vækst og innovation, teknologi, videnskab, og byggeri. Han er den nysgerrige udspørger, der kan hjælpe en gruppe til at komme til kernen i udfordringerne og kan hjælpe til at stille skarpt på løsninger.

Du vil møde:

En af Danmarks bedst forberedte proceskonsulenter. Morten Jastrup tilbyder altid en indgående dialog om dit program, og hvilken effekt arrangementet skal have.

Med sit store forarbejde formår Morten Jastrup at kombinere dyb faglig indsigt med overskud og humor, der gør selv svære diskussioner frugtbare.

Udvalgte arrangementer, hvor Morten Jastrup har været proces-ansvarlig:

  • AI Dilemma Games – designede og faciliterede storskala-workshop med 200 mennesker om kunstig intelligens under Techfestival 2017.
  • C40 – Strategiproces for bestyrelsen. Aug. 2017.
  • Finansministeriet – workshops for FMs talentprogram FM Xcellence om ”Beslutningstagning i komplekse rum” og ”Bæredygtig Forretning” 2016-2017
  • Dansk Arkitektur Center – ”Nye teknologier i byggeret” – 30 forberedende interessent-interview, workshop-design og -facilitering, oplæg, afrapportering. Nov.-dec. 2016
  • DONG Energy– Distribution and Customer Solution division – strategi-workshop for ledelsen (2016) (sammen med Spark CPH)
  • Det Nationale Antibiotikaråd – Nyt arbejdsformat og formål for Rådet – afklaring af formål og succeskriterier, forberedende interessent-interview, workshop-design og -facilitering, afrapportering. Aug.-sep. 2016 (sammen med Spark CPH)
  • Folkemøde 2016, Demokratiscenen – ”Resiliens – det nye buzzword, du kender bedre end du tror – fundraising, oplæg, debat, workshop-design og -facilitering, afrapportering. Apr.-jun. 2016’
  • Workshop med ledelsen i UN Global Compact – strategi for, hvordan UNGC skulle arbejde med FNs Verdensmål. (2015)
  • Global Opportunity Panels – designede og drev selv fire ud af otte interessent-workshops til Global Opportunity Report. Drev workshops i Johannesburg, Mumbai, Shanghai og Abu Dhabi 2014/15