Projekbeskrivelse

Jes Stein Pedersen er cand. phil. i samfundsfag og begyndte sin karriere som redaktør i fagbevægelsen.
Siden blev han kulturredaktør på Det Fri Aktuelt og Politiken og gik i 2004 til DR2.
I 2012 vendte han tilbage til Politikens Hus, hvor han har udviklet debatformatet ’Politiken Talks’ og hyppigt står i spidsen for store publikumsarrangementer.
Har mere end tyve års erfaring som moderator og trækker på en stor viden inden for et bredt felt, hvad enten det drejer sig om arbejdsmarked 4.0., teknologi, erhvervsuddannelser, ungdomsuddannelse, sundhed, pædagogik, socialpsykiatri eller alle facetter af kulturpolitik.

Han er en hyppigt benyttet foredragsholder og var i 2016 årets danske foredragsholder i det dansk-argentinske samfund i Argentina.

Særligt fokus
Jes Stein Pedersen skjuler ikke sit engagement i velfærdssamfundets udfordringer i en tid, hvor store forandringer skyller gennem verden og udfordrer tænkningen inden for alle områder. Han arbejder sikkert i krydsfeltet mellem samfund og individ, sociologi og psykologi og altid med en særlig interesse for de svageste. Han er ekspert i at skabe levende debatter også om komplicerede problemstillinger.

Du vil møde
En engageret og velforberedt moderator, som har en særlig evne til at ramme netop det særlige sted mellem det seriøse og det underholdende, som skaber levende arrangementer. Jes Stein Pedersen stiller gerne op tidligt i processen og har stor erfaring i, hvordan man designer debatarrangementer fra grunden.
Da han modtog Kunstrådets Formidlingspris 2009 for sit virke som studievært for Deadline 2. Sektion på DR2, hed det, at han ”insisterer på det grundige forarbejde, på forbindelseslinjerne og kontrasterne mellem kultur, kunst, litteratur, filosofi, samfund og politik – på eftertanke og refleksion”, og at hans arbejde er præget et af en ”inspirerende passion”.

Udvalgte arrangementer, hvor Jes Stein Pedersen har været moderator

  • Paneldebat FV 19 – Psykiatrifonden om den politiske indsats i forhold til psykiatrien 2019
  • Den store debat om spredning af uddannelser, Danmarks Akkrediteringsinstitution 2019
  • Hvor længe kan du holde til at arbejde? Arbejdermuseet 2019
  • Digitalisering på ungdomsuddannelserne og motivation til voksen – og efteruddannelse, Danske erhvervsskoler og gymnasier.2018
  • International forfatterscene, Det Kongelige Bibliotek 2017
  • Teknisk Landsforbunds kongres 2016.
  • Frivilligrådets Årsmøde 2016.
  • Ældresagens trivselsdebatter, Folkemødet 2016.
  • Tuborg-fondens åbne bestyrelsesmøde, Folkemødet 2016
  • Heartland Festivalen 2016

Jes Stein Pedersen har hele vejen igennem været meget engageret og dedikeret i arrangementet – fra den indledende dialog, forberedelserne og ikke mindst i selve afviklingen. Jes gav konstruktive input i forberedelsesfasen til praktiske elementer såvel som vinkling af emnet, og det var helt trygt at overlade den sidste forberedelse af paneldeltagerne til ham.

Jes styrede selve debatten skarpt og med meget varme og engagement. Debatdeltagerne blev holdt til ilden og trods der kun var 45 min. til selve debatdelen, kom den godt rundt i hjørnerne af emnet og fik belyst til det fra mange vinkler. Som moderator er Jes både hurtig, velformuleret og skarp uden dog at sætte sig selv i centrum. Vi er meget tilfredse med hans indsats

Galit Peleg, Museumsinspektør., Arbejdermuseet