Project Description

Jacob Fuglsang er cand.comm. og uddannelsesredaktør på Politiken og har arbejdet som journalist siden 1993 på Information, Weekendavisen og i de sidste 17 år på Politiken. Han har desuden været pressechef i Undervisningsministeriet fra 1999 til 2000. På Politiken har Jacob Fuglsang været debatredaktør, indlandsredaktør og medlem af avisens lederkollegium.

Særligt fokus
Som Politikens uddannelsesredaktør er Jacob Fuglsang i spidsen for avisens uddannelsesdækning med faste ugentlige sider og særtillæg om uddannelse. Han er initiativtager til og ansvarlig for Politikens Undervisningspris, som siden 2013 er blevet uddelt til lærere for at sætte fokus på undervisning og for at skabe respekt om lærergerningen. Ved siden af arbejdet på Politiken har Jacob Fuglsang i over ti år været en efterspurgt ordstyrer og foredragsholder. Han er forfatter til debatbogen ”Den store løgn om uddannelse – et opgør med selvmodsigelserne i det danske uddannelsessystem”, som udkom på Gyldendal i 2015.

Du vil møde
En velforberedt moderator, der altid giver kvalificeret med- og modspil til deltagerne i debatten. Jacob Fuglsang deltager gerne i både forberedelse og afvikling, så dit arrangement får maksimalt effekt. Ofte vil det være nyttigt at involvere Jacob Fuglsang tidligt i planlægningen.

Udvalgte arrangementer, hvor Jacob Fuglsang har været moderator for nylig

  • Konference med uddannelsesforskeren Andy Hargreaves for forlaget Dafolo. Konferencen foregik på engelsk. 2017
  • Konference om børns trivsel. Arrangeret af Danske Underviserorganisationers Samråd. 2017
  • Konference om bygherrens vej til lærerpladser. Arrangeret af Region Hovedstaden. 2017
  • Den særligt tilrettelagte uddannelses rolle og berettigelse i samfundet i fællessalen, Christiansborg. Arrangeret af STU-foreningen Consentio 2017
  • Ordstyrer på Konference om Karrierefokus i og efter gymnasiet 2016. Arrangeret af Undervisningsministeriet sammen med Ørestad Gymnasium
  • Ordstyrer på Ungdomsuddannelsernes Topmøde. Arrangeret af DEA. 2016
  • Ordstyrer på konference om Mulighedernes Skole. Arrangeret af Ungdomsskoleforeningen. 2016
  • Ordstyrer på årsmøde og generalforsamling i Dansk Byggeri. 2016
  • Ordstyrer på trivselskonference. Arrangeret af Undervisningsministeriet. 2014