Projekbeskrivelse

Byline foto billede 2018 Bylinefoto Ida Ebbensgaard

Journalist, Udlandsredaktør, Berlingske. Ida er en rutineret vært og ordstyrer. Hun har været studievært på DR2, P1 og P3, og i dag er hun udlandsredaktør på Berlingske.

Det gennemgående træk ved hendes formidling er, at den er enkel og levende, men samtidig bygger på stor faglighed. Dels forbereder hun sig grundigt på de emner, hun skal formidle, dels har hun en bred baggrundsviden inden for en række samfundsfaglige emner – en viden, hun konstant udbygger og opdaterer.

Hun har erfaring med at inddrage sociale medier direkte i konferencer og debatter. Ida Ebbensgaard har tidligere arbejdet på dagbladene Politiken, DAGEN og Børsen – primært som erhvervsjournalist. I tre år var hun pressechef i først Miljøministeriet, siden i Klima- og Energiministeriet. Det har givet hende en særlig stærk viden inden for energi, klima og miljø. Hun er uddannet journalist i 2002 fra SDU. Siden har hun taget en kandidatgrad (cand.public) i medier og globalisering, og har taget fag på Harvard University, Freie Universität Berlin og London School of Economics and Politics (LSE). Men hendes klassiske dannelse udspringer i mindst lige så høj grad af den danske højskoleverden og af en bred forankring i foreningslivet gennem mange år. Hun er tidligere formand for Cavlingkomiteen, der hvert år uddeler dansk journalistiks fornemste pris: Cavlingprisen.

Udvalgte arrangementer, hvor Ida Ebbensgaard er moderator:

  • CSR-konference, Dansk Erhverv 2020
  • Konference på Nationalmuseet, TEKNIQ Arbejdsgiverne 2019
  • Partnerskaber i praksis – Nøglen til vækst og innovation, Clean

Ambitionen var at forene faglig dybde med aktuel politisk relevans – den sørgede Ida Ebbensgaard for med sin store paratviden, imponerende journalistiske forberedelse og skarpe replik på dagen for at indfri.

Vibeke Schou Tjalve, eniorforsker og koordinator for International Sikkerhed, DIIS

Det har været centralt for, at vores konferencer har holdt det ønskede niveau. Derudover har vi været glade for hendes engagement og konstruktive tilgang i samarbejdet med vores folk omkring program og forberedelse. Hun er behagelig at omgås, yderst professionel og med til at arrangementerne er forløbet planmæssigt og med høj energi og faglighed.

Peder Ø. Andreasen, Energinet.dk

Ida Ebbensgaard har løftet vores årsmøde ved solid forberedelse, hvor hun fik optimeret afviklingen af programmet, samt ved en professionel og engageret optræden fra scenen. Vi har haft stor glæde af, at Ida har leveret et professionelt produkt – også over flere dage i vores telt på Folkemødet.

Lars Aagaard, adm. direktør, Dansk Energi