Projekbeskrivelse

David Erichsen

Har +20 års erfaring med kommunikation og journalistik – en stor del om videregående uddannelser, efter- og videreuddannelse, institutioner og uddannelsespolitik. Var fra 2013 – 2017 kommunikationschef i Danske Professionshøjskoler og tidligere blandt andet kommunikationschef på VIA University College. Er oprindelig uddannet journalist. David Erichsen er i dag selvstændig med rådgivning, interessevaretagelse, kommunikation og journalistik. Han er kursusleder, medudvikler af nye folkemøder, producerer podcast om uddannelse og er mødeleder på Altingets uddannelsespolitiske netværk i Aarhus. Og derudover selvfølgelig moderator på konferencer, debatter, mv.

David Erichsen arbejder også med at facilitere strategi- og udviklingsforløb for bestyrelser og andre ledergrupper – blandt andet med et koncept, der inddrager interview med interessenter som en del af processen.

Særligt fokus

David Erichsen har uddannelse og uddannelsespolitik som fokusområder. Aktuelt er han i gang med at etablere en portal for podcast, der i første omgang skal give uddannelsesaktører en større stemme i den politiske samtale.

Du vil møde

En kompetent og velforberedt moderator, der involverer sig meget i forberedelsen, så arrangementet sikres maksimal effekt. Giver kvalificeret med- og modspil til deltagere og arrangør både før, under og efter arrangementet. Med David Erichsen får du en moderator, som styrer den han skal uden selv at fylde mere end nødvendigt.

Udvalgte arrangementer hvor David Erichsen har været moderator/ordstyrer for nylig:

CIU – åbningskonference (Nyt videncenter for IT i undervisning), 2019

FGU – landsmøde for alle nye bestyrelser, 2019

IT Center Fyn – strategidag, 2019

VUC Fyn – bestyrelsesseminar, 2018

VUC Nordjylland – bestyrelsesseminar, 2018

Slagelse Kommune – udviklingsworkshop for nyt Maritimt Folkemøde, 2018

Uddannelsesdebatten – debat om køn og generationer, 2018

Danske HF & VUC – bestyrelsesseminar, 2018

Maritimt Folkemøde – debatter om uddannelse og erhvervsfremme, 2018

Folkemødet på Bornholm – debatter om FGU, 2018

Danske HF & VUC har samarbejdet med David Erichsen om flere forskellige opgaver. David har blandt andet deltaget i planlægning og facilitering af vores årlige bestyrelsesseminar med gode input. Han formår at facilitere med styring uden selv at fylde unødigt. David er god til at læse deltagerne og til at sikre en afslappet stemning hele dagen. Jeg kan derfor give ham min bedste anbefaling.

Kirsten Preisler, Sekretariatschef Danske HF & VUC, Sekretariatschef Danske HF & VUC

David gjorde det godt som moderator til vores åbningskonference for et nyt videncenter om IT i Undervisningen. Han bidrog med relevante input til planlægningen, er behagelig at samarbejde med og god til at styre mange paneldeltagere på en kompetent og afslappet måde.

Axel Hoppe, , Centerchef CIU - Center for anvendelse af it i undervisningen på erhvervsuddannelserne

Vi har både brugt David som moderator til politiske debatter på folkemødet og til et seminar for de nye bestyrelser i FGU. David løser opgaverne professionelt, sætter sig grundigt ind i stoffet og er behagelig at arbejde sammen med.

Michael Bjergsø,, Sekretariatsleder Produktionsskoleforeningen