Projekbeskrivelse

Anja Bo er tv-journalist og var fra 2007 studievært på Deadline, DR2 og DR2 Morgen. I 2014 blev hun selvstændig dokumentarist og tv-tilrettelægger. Hun har over ti år samlet omfattende erfaring med møde- og konferenceledelse, og trækker på et meget bredt kildenetværk. Desuden underviser Anja Bo forskere og erhvervsledere i præsentationsteknik.
Særlige interesser
Den levende debat er første prioritet for Anja Bo. Og den oprigtige nysgerrighed hos hende skinner igennem som den primære drivkraft. Med en meget opmærksom og personlig tilgang lykkes det Anja Bo at give de stærke debattører og oplægsholdere den rette mængde udfordring, der gør dem endnu bedre. Og de utrænede talere får i Anja Bos hænder den fornødne støtte til at fremstå tydeligere i deres budskab.
Anja Bo er desuden stærk på debat med inddragelse af tilhørere og evner at skærpe vinklen på eventuelle uforberedte spørgsmål og kommentarer.
Du vil møde
Anja Bo er iderig og ambitiøs sparringspartner for arrangøreren. Hun omsætter sin store erfaring med debatledelse til konkrete løsninger i både planlægningsfasen og under arrangementet og er altid interesseret i at udvikle og målrette debatformatet til den specifikke situation. Hun udtrykker på een gang stor autoritet og imødekommende smidighed og kreativitet. Og det er netop den balance mellem journalistisk skarphed på den ene siden og tillidsfuld åbenhed på den anden side, der gør Anja Bo til en populær moderator og mødeleder.
Udvalgte arrangementer med Anja Bo som moderator:
 • Mejerisektorens rolle i en bæredygtig fremtid, Advice – 2020
 • Social ulighed i sundhed, Sundhedsstyrelsen 2020
 • Afslutningskonference – Kom godt hjem, Region Midtjylland 2020
 • Uddannelsesdebatten 2020, VIA University College 2020
 • Årsmøde, Frivilligrådet 2020
 • Uddannelses- og Forskningsmøde, Uddannelses – og Forskningsministeriet 2020
 • Socialt mobilitet, 3F – 2019
 • Medietræning, Haderslev Stift 2019
 • Arbejdsmarkedet, HK 2019
 • Ligestilling = ligeløn, HK 2019
 • Børn & Unge Topmøde, KL
 • Uddannelsesdebatten, VIA University College 2019
 • Hvordan løfter olie- og tobaksindustrien den bæredygtige udvikling, PFA 2019
 • Kommunalpolitiske Topmøde, KL 2019
 • Undervisningsministerens Sorømøde.
 • Google Visions,
 • KLs Sociale Topmøde,
 • Dansk Erhvervs årsdag.
Lancering af Det nære sundhedsvæsen for Sundhedsministeren, Danske Regioner og Lægeforeningen.