Man kunne også omformulere spørgsmålet; Er du kendt, fordi du kan noget, eller kan du kun noget, fordi du er kendt?

Kendiseffekt forstås her, at arrangøren tillægger det stor værdi, at moderatoren er kendt fra TV, fordi arrangøren derved mener, at det er nemmere at tiltrække deltagere til et arrangement.

Men alene det, at entrerer med en moderator der er kendt, uden at have rådført sig grundigt om moderatorens kompetencer, kan koste arrangøren rigtig mange penge, samtidig med, at der ikke opnås det ønskede resultat af arrangementet.

Mit ærinde er ganske enkelt at påpege vigtigheden af at få stillet de rigtige spørgsmål i forbindelse med at få hyret en moderator ind, så arrangøren ikke gå i en fælde,  hvor eksempelvis en TV-kendt journalist vover sig ud på områder, som denne slet ikke har kompetencer til, og bliver en fiasko for sig selv, øvrige deltagere og ikke mindst arrangøren.

En moderator er et isbjerg

Billedligt talt, kan vi bruge Isbjergmodellen, hvor den TV-kendte moderator er isbjerget, og hvor det, der er over vandet af isbjerget, er moderatorens ”kendte ansigt”. Det der er under vandet og langt det meste, skulle gerne være værktøjskassen med et indhold af en masse kompetencer (omfangsrig og veludstyret), der kan bruges til et specifikt arrangement. Men hvis det viser sig ikke at være tilfældet, fordi arrangøren ikke har fået stillet de spørgsmål, der viser, hvad værktøjskassen indeholder, så vil moderatoren dumpe med et brag.

Min erfaring er, at jo mere jeg i min rådgivning til jer som arrangører giver af indblik i værktøjskassen, jo mere tryg bliver I igennem hele forløbet, lige fra første henvendelse til evaluering af forløbet.

Hvad er det så denne vigtige værktøjskasse kan indeholde:

  • Hvad er der på spil for arrangøren? Altså moderatoren skal grundlæggende være i stand til at forstå arrangørens situation.
  • Gøre arrangøren skarpe på, hvad de vil med arrangementet – målet.
  • Moderator skal være velforberedt til forberedelsesmødet med arrangøren.
  • Solid briefing af paneldeltagere og keynotespeakere i forberedelsesfasen.
  • Moderator skal tage ejerskabet for arrangementet.
  • Reel involvering af tilhørerne.

Det er ikke alle journalister der har disse værktøjskasser. Og det er helt sikkert, at det at være kendt ikke automatisk giver disse kompetencer. Men hvis moderatoren har en fuld værktøjskasse – altså det, der er under isbjerget, så vil arrangøren givet kunne få et succesrigt arrangement. Det lyder måske elementært, men er utroligt væsentligt, når der skal vælges moderator til et arrangement.

Værktøjer der giver tryghed

Der er meget stor forskel på at stå foran et kamera og have hele Danmark i sin hule hånd, og stå i en sal ansigt til ansigt med 200 deltagere og styre arrangementet ved at kommunikere direkte og få deltagere i ”bevægelse”. Jeg har oplevet, at journalister har tabt arrangementet på jorden, fordi de ikke formåede at kommunikere direkte i f.eks. en sal.

I mange arrangørers udvælgelse af en moderator indgår kendiseffekt som et parameter. Derfor er det min erfaring, at i min rådgivning til arrangørerne i udvælgelsen, er grundighed og research i arbejdet med mine moderatorer det væsentlige, der indgår.

De moderatorer jeg arbejder med og som er kendt fra tv har den beskrevne værktøjskasse. De er moderatorer hos mig på baggrund af den beskrevne værktøjskasse og ikke fordi de er kendte.

En kompetent moderator har værktøjskassen i orden, og sætter ikke sig selv i centrum, men har hele tiden øje for, hvad det vigtigste for deltagerne i arrangementet er. Og samtidig sikrer de sig at gøre keynotespeaker og et panel trygge ved situationen så de præsterer det bedste de kan, fordi de er helt skarpe på arrangementets idé og mål.

Få den helt rigtige moderator

I rådgivningsprocessen bringer jeg forskellige vurderingsparametre i spil overfor arrangørerne, og bruger op til 5 relevante parametre (gennem min erfaring har jeg udviklet 15 forskellige parametre). Et relevant parameter kan sagtens være kendiseffekten! Men kan også være meget irrelevant.  Jeg gør altid mit ypperste for at finde den rigtige moderator til jeres arrangement med den erfaring, som jeg har brugt 15 år på at opbygge.

Vil I have den helt rigtige moderator til jeres næste arrangement, så kontakt mig og lad os sammen finde den rigtige moderator.

Udgivet: 18. september 2019 / Kategorier: For arrangører, Tips til arrangøren /