Emner som fri og lige gratis adgang til sundhedsydelser, fuld indsigt og nem adgang til egne sundhedsdata. Fokus på forebyggelse og sundhedsfremmende foranstaltninger. Det  store pres på velfærdssamfundet kombineret sygehusenes evne til at tilbyde forskelligartede behandlinger indenfor nye områder.

Det er nogle af emnerne som disse moderatorer har stor fortrolighed med at styre.