Arbejdsmarkedets parter, aktivering, jobrotation, flere lærlinge og omskoling Hvordan tiltrækker man kvalificeret arbejdskraft, og hvilke konsekvenser har   tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet?

hvordan kan vi forebygge nedslidning indenfor bestemte grupper og kan de omskoles før det går galt?

Emnerne er mange indenfor området.

Moderatorerne er dedikerede og meget vidende indenfor området, hvilket gør at du, med deres bistand, får bedre forudsætninger for at videreudvikle dit arrangement