Med en podcast af din debat på fra et arrangement, kan du nå et markant større publikum med dine politiske budskaber

Debatter på arrangementert kræver mange timers forberedelse med research, møder, praktisk koordinering, leje af stand, dialog med moderator, transport af paneldeltagere etc. før pointer, argumentationer og synspunkter kan præsenteres for tilhørerne til dit arrangement

Moderator.dk vil gerne bidrage til, at debatterne kommer ud til et bredere publikum, og derfor tilbyder vi som noget nyt at producere podcast fra debatterne til arrangementer.

Med en podcast af debatten, er det muligt at nå ud til en markant større del af målgruppen, da debatten på den måde ikke længere er forbeholdt det publikum der er til et bestemt arrangement.

En podcast af en debat kan efterfølgende sendes ud til alle modtagere af din organisations nyhedsbrev, deles på SoMe, placeres på din hjemmeside etc. Hvis en debat om et tilsvarende emne senere bliver aktuel, kan der eksempelvis refereres til den pågældende podcast.  ”…. Som vi i øvrigt havde en debat om til arrangementet, hvor… … hør podcasten her…”

Podcasten er med andre ord et effektivt redskab til din organisations løbende interessevaretagelse og dertil også et vigtigt arkiv til at huske, hvad der er blevet debatteret af hvem.

Med en podcast fra din debat får du altså et større og langtidsholdbart udbytte af den både økonomisk og i høj grad timemæssige investering en politisk debat er.

Udover de mange muligheder for eksponering på og i egne medier tilbydes podcasten også eksponering på moderator.dk og på en særlig portal for podcast for professionelle, som lanceres foråret 2020 og markedsføres hen over sommeren.

Podcasten leveres i ugerne efter arrangementet.  Er du interesseret så kontakt moderator.dk