Startskuddet har lydt til planlægningen af Folkemødet 2017. Hos Moderator.dk kan vi ikke blot tilbyde en række nye moderatorer, vi har også et par fif til, hvordan I som arrangører får størst udbytte af Folkemødet.

Som leverandør af professionelle ordstyrere ved bl.a. Folkemødet ved Moderator.dk, at penge og fremmøde ikke alene skaber en god debat. Planlægning er et af kodeordene, og her tager vi jer meget gerne i hånden.

I fællesskab med nogle af landets dygtigste moderatorer, kan vi hjælpe jeres arrangement frem til en god – måske endda dagsordensættende – debat. Vi ved, hvad der skal til for at motivere den gode samtale. Vores ordstyrere er eksperter i formidling og journalistik, og derfor har vi fingeren på pulsen, når det handler om idéer til aktuelle temaer og vinkler. Endelig har vi erfaringen med at deltage i Folkemødet.

Nedenfor giver vi en håndfuld gode råd, som I med fordel kan bruge i jeres arbejde med Folkemødet.

  1. Sæt mål for jeres deltagelse

Networking? Synlighed? Vidensdeling? Hvis I ikke på forhånd sætter ord på jeres ønskede udbytte af Folkemødet, bliver det svært at måle, om I har fået nok med hjem. Gør op, hvad I prioriterer, så bliver det langt nemmere at evaluere og finjustere fokus fremover, så I får maksimalt ud af jeres indsats.

  1. Tænk indhold 

Et godt arrangement kræver tilhørere. Sørg derfor for at finde et tema, der er relevant for dem, I som organisation eller virksomhed har sat jer for er jeres målgruppe. Altså: Grib en aktuel dagsorden. Det kræver mod at vælge et tema, hvor man ved, man måske kan få tæsk – eller et tema, som er lidt ved siden af organisationens kernefokus. Det er ofte her, det gode folkemøde opstår.

  1. Vær beredt

Den gode forberedelse sikrer et godt udbytte af Folkemødet. Når

indholdet er på plads, går jagten ind på at finde den rigtige cocktail af deltagere. Jo før, I skaber kontakt til politikere, eksperter og moderatorer, jo mere sikker er I på at komme i mål med jeres ønsker.

  1. Planlæg din networking

En del af udbyttet af Folkemødet handler om styrkelse og opbygning af relationer. Dagene er få, og Folkemødet er kun blevet større med årene, så derfor bliver det fortsat vigtigere at planlægge jeres møder hjemmefra.

  1. Evaluér

Folkemødet koster ressourcer. Derfor bør jeres opstillede mål for deltagelse i Folkemødet også evalueres. Var der besøgende nok ved jeres arrangementer? Fik I netværket med de rigtige? Fik I synlighed de rigtige steder – og hvordan levede jeres Folkemøde i det hele taget op til jeres mål?