Hvordan sikrer vi at byggebranchen er med til at uddanne de kommende generationer af håndværkere og andre byggefagfolk? Det spørgsmål var omdrejningspunktet for konference Bygherrers vej til flere praktikpladser d. 24. februar 2017. De smukke rammer for konferencen var Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar smukke faciliteter tæt på nyboder i den indre København.

Til eventet havde man valgt Jacob Fuglsang som moderator, der med sin imponerende indsigt i det danske uddannelsessytem, har helt særlige kompetencer til at løfte en konference som denne. Jacobs ordstyrerstil er særdeles behagelig, idet han altid sikrer sig at konferencen fra start og det praktiske er på plads, såsom at alle kan høre oplægsholderne, og folk føler sig godt tilpas. Jacob sørgede for den kyndige styring af deltagerne igennem dagens punkter, som gled naturligt fra introduktion, vidensindlæg til debat og en runde med drøftelser i eksepertpanel med efterfølgende opsamling.

Til klassiske event som denne, er det vigtigt at arrangørers på forhånd gør sig klart, om man ønsker, en moderator som er ekspert indenfor emnet konferencen omhandler, eller en som udelukkende fokuserer på formen og afvikling. Nogle gange kan det faktisk være en fordel, at moderatoren ikke er inde i den indforståede sprogbrug som følger med det pågældende emne. Andre gange er det et must, at moderatoren er fagkyndig, da man ellers ville skulle starte dialogen på et for et generelt niveau. Her er vigtigste hensyn klart konferencens målgruppe. Har man stimlet en række højkvalificeret mennesker sammen som arbejder indenforsamme branche, giver det mening med en meget fagkyndig moderator. Har man derimod en meget bred målgruppe, er det oftest en rigtig god idé at benytte sig af en moderator som fokuserer på at dirigerer eventet godt igennem og stille lægmands spørgsmål undervejs, der gør at man sikrer, at ingen deltagere bliver hægtet af undervejs, pga af indforstået sprogbrug.